Wij vorderen uw teveel betaalde werkgeverspremies terug bij de Belastingdienst en het UWV. Daarnaast zorgen wij ervoor dat uw bedrijf alle beschikbare loonkostenvoordelen benut en u met uw verzuimdossiers weer in control bent. Schadelastbeperking is ons credo.

Cost Recovery werkt samen met haar partners Value2u, VETAM en IKA-Ned een Centre of Excellence op het gebied van Sociale Wetgeving en Bedrijfsgeneeskunde.

Cost Recovery zorgt voor besparingen op uw loonkosten en werkt samen met u aan slimme en efficiënte verzuimoplossingen. Het gaat daarnaast ook om het toetsen van fiscale regelingen, vrijstellingen, kortingen, voortschrijden cumuleren, fusi, defusie, doorstart.

Terugwerkende kracht

Een analyse op het gebied van premieafdrachten en andere werkgeversvoordelen. Zo halen wij tot vijf jaar te veel betaalde premies en uitkeringen terug en regelen wij alle werkgeversvoordelen.

Actueel

Een dagelijkse analyse van in en uitstroom van personeel en toets ten aanzien van premieberekeningen, toepasbare premievrijstellingen en toepasbare premiekortingen.

Cost recovery

COST RECOVERY

  • Fusie – defusie

  • Verandering van salarispakket

  • Eigenrisicodrager WGA

  • Sector afdracht (CAO, seizoengebonden werkzaamheden etc)

  • Controle premieafdracht

  • Overgangsregeling, vrijstelling korting en vrijstelling

  • Veranderingen vaste premiepercentage(s)

  • De belastingvoordelen de wetten en regels

Verzuim en uitkeringen

Onderzoek naar verzuimoorzaken, mogelijke interventies, duurzame inzetbaarheid en advisering en inzet rondom de Wet verbetering Poortwachter. Het gaat hierbij om actueel verzuim in de eerste 104 weken, de beslissing rondom een uitkering en het volgen van dossiers gedurende de 10 jaar waarvoor de werkgever maximaal verantwoordelijk is. 

Wij maken desgewenst gebruik van onze eigen bedrijfsartsen, Arbeidsdeskundigen, Sociaal Verzekeringsrecht advocaten, en medisch specialisten om uw dossiers naar het beste resultaat te brengen. Daarnaast werken wij nauw samen met aanvullende expertisecentra,  financiële en HR-partners.

De 4 pillaren

Loonkosten-voordelen

Screening van de loonadministratie om na te gaan of uw bedrijf van alle voorzieningen op het gebied van loonkostenvoordelen gebruikt maakt. Deze loonkosten-voordelen lopen snel op en maken o.a. het in dienst nemen van medewerkers met een “rugzakje” extra aantrekkelijk.

De eerste 104 weken van verzuim (of ziektewet)

Actieve begeleiding. Snelle hoogwaardige interventies. Medische expertises. Op de mens toegesneden bedrijfsgeneeskundige zorg. Juridische kennis is essentieel in dit proces. Vermindering verzuim. Terug naar werk heeft prioriteit. Providerboog. Schadelastbeperking.

Instroom in een uitkering Ziektewet of WIA

Beoordeling van de beslissing UWV. Van WGA naar IVA Bezwaar en Beroep nu of in de toekomst. Juridische interventies en noodzakelijke medische onderbouwing vanuit rol werkgever.

Doorloop van een uitkering (maximaal 10 jaar WGA)

Dossiers worden gedurende maximaal 10 jaar na instroom doorbelast aan de werkgever maar daarom ook gevolgd door Value2u / Cost Recovery. Waar nodig vragen wij herzieningen en herbeoordelingen aan. Wij halen geld voor u terug door gedegen herzienings-verzoeken en her-beoordelingen in te dienen bij Belastingdienst en UWV.

Neem direct contact op