DISCLAIMER

E-mailberichten en eventuele bijlagen die worden verstuurd van of namens Value2u B.V. zijn vertrouwelijk.

De verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de beoogde ontvanger en kan vertrouwelijke en privacygevoelige informatie bevatten.

E-mailberichten worden geschreven op persoonlijke titel van de auteur en weerspiegelen automatisch de zienswijze van Value2u B.V..

Als u niet de beoogde ontvanger bent, bijvoorbeeld in geval van onjuiste adressering, is inzage, gebruik en verspreiding niet toegestaan. Value2u B.V. verzoekt u vriendelijk doch dringend zo spoedig mogelijk het e-mailbericht te retourneren en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

Het is niet toegestaan om e-mailberichten en eventuele bijlagen die niet voor u bestemd zijn te vermenigvuldigen, te openbaren, te distribueren, te kopiëren en of de data/informatie te gebruiken.

Value2u B.V. is niet aansprakelijk voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de inhoud van een e-mailbericht.

Value2u B.V. kan niet garanderen dat verzonden e-mailberichten virusvrij zijn, of voorkomen dat e-mailberichten worden onderschept door onbevoegde derden.

Aan e-mailberichten en eventuele bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Value2u B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of onjuiste informatie in e-mailberichten en eventuele bijlagen.