Het nieuwe Handboek Loonheffingen 2018 is beschikbaar

Ieder kwartaal geeft de Belastingdienst een nieuwe versie uit van het Handboek Loonheffingen. Hierin staan alle regels en processen die betrekking hebben op loon, loonheffingen en verschillende belastingvoordelen en uitzonderingen. Sinds 26 maart j.l. is nu ook het Handboek Loonheffingen 2018 beschikbaar. Deze kan als pdf gedownload worden vanaf de website van de Belastingdienst. [...]