”Organisaties voelen te weinig verantwoordelijkheid voor het aannemen van mensen met gezondheidsbeperkingen.”

De belangrijkste reden volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is dat organisaties geen geschikte functies beschikbaar hebben voor deze doelgroep. Dit valt te lezen in de onlangs verschenen publicatie van het SCP: “Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017”.

Desondanks zijn er veel voordelen voor deze doelgroep, zoals loonkostensubsidies en no-riskregelingen. Slechts één op de tien organisaties maakt gebruik van deze regelingen.

Value2u is zich erg bewust van deze regelingen en de voorwaarden ervan, en weet hoe je hier het meeste voordeel uit haalt. Kom dus snel in actie en neem vrijblijvend contact met ons op!

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau

CONTACT

Geschreven door: Riemer Bovet

Consultant