Per 1 januari 2017 is het Lage-inkomensvoordeel (LIV) ingevoerd. Deze regeling is bedoeld om de arbeidsparticipatie aan de onderkant van de markt te stimuleren. Werkgevers kunnen tot €2000 per jaar per werknemer ontvangen als de werknemer aan bepaalde criteria voldoet:

  • De werknemer moet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen
  • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder.
  • De werknemer heeft ten minste 1248 verloonde uren per jaar.
  • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Hoeveel voordeel een werkgever ontvangt is afhankelijk van het uurloon. Voor werknemers die tussen de 100% en 110% van het WML verdienen, krijgt de werkgever een vergoeding van €1,01 per verloond uur met een maximum van €2000. Voor werknemers die tussen 110% en 125% van het WML verdienen, krijgt de werkgever €0,51 per verloond uur met een maximum van €1000. Deze bedragen betaalt de Belastingdienst jaarlijks automatisch uit.

De definitieve uurloon criteria voor 2019 zijn aangepast aan de stijging van het minimumloon. Dat betekent dat de hoge tegemoetkoming LIV voor 2019 geldt voor werknemers met een loon van minimaal €10,05 en maximaal €11,07 bruto per uur. De lage tegemoetkoming geldt voor werknemers met een loon van minimaal €11,07 en maximaal €12,58 bruto per uur.

Jeugd-LIV

Voor werknemers die 21 jaar of jonger zijn geldt het jeugd-LIV. Voor deze werknemers zijn aparte boven- en ondergrenzen voor bruto uurloon bepaald per leeftijdscategorie. Afhankelijk van de leeftijdscategorie wordt ook de vergoeding en maximale vergoeding bepaald. Een overzicht van de vergoedingen voor 2018 is te vinden op de website van het UWV. De criteria voor het jeugd-LIV voor 2019 komen pas in de rekenregels van 1 juli 2019, omdat deze zijn afgeleid van het WML over het hele kalenderjaar. Het wettelijk minimumloon wordt pas bekend gemaakt halverwege 2019. Ook het jeugd-LIV wordt automatisch uitgekeerd.

LIV 2018

Ondanks dat er van werkgevers dus geen actie wordt vereist, kan het wel verstandig zijn om te kijken welke werknemers mogelijk in aanmerking zouden komen voor LIV of jeugd-LIV. Relatief kleine aanpassingen in het uurloon of het aantal verloonde uren zouden het verschil kunnen maken tussen het wel of niet ontvangen van de vergoeding. De consultants van Value2u kunnen u helpen om optimaal gebruik te maken van zowel uw werknemers als de regelgeving. Neem dus snel contact op!

CONTACT

Geschreven door: Riemer Bovet

Consultant