Na lange tijd van onduidelijkheid heeft het UWV nieuwe regels voor loonkostenvoordeel (LKV) voor stagiairs op haar website geplaatst. Deze moeten ervoor zorgen dat werkgevers geen LKV meer mislopen.

Bij het aannemen van een stagiair kunt u al vanaf het begin van de stage recht hebben op een loonkostenvoordeel. Hier zijn echter wel twee voorwaarden aan verbonden:

  1. De stagiair moet opgenomen zijn in de loonaangifte. Uw organisatie betaalt de stagiair dus een vergoeding waar loonheffingen op worden ingehouden.
  2. Binnen drie maanden na het begin van zijn stage heeft de stagiair een doelgroepverklaring LKV aangevraagd.

De doelgroepverklaring kan uw stagiair bij het UWV aanvragen. Ook kan hij u machtigen om de doelgroepverklaring voor hem aan te vragen.

Als de stagiair na de stageperiode in dienst komt bij de organisatie, kunt u nog de resterende looptijd (van maximaal 3 jaar inclusief stageperiode) LKV ontvangen. De stageperiode wordt dus meegeteld in de looptijd. Als u de doelgroepverklaring later aanvraagt dan de eerste drie maanden van de (fictieve) dienstbetrekking, bijvoorbeeld bij het in dienst nemen van de stagiair na de stage, kunt u dus geen LKV meer ontvangen. Alléén in het geval dat u de stagiair geen stagevergoeding betaalde, kunt u bij indiensttreding wel een doelgroepverklaring en LKV aanvragen. De stageperiode telt dan niet mee voor de 3 jaar looptijd.

Wilt u geen enkel loonkostenvoordeel meer missen en gemiste werkgeversvoordelen terughalen? Neem dan eens contact op met één van onze consultants voor meer informatie!

CONTACT

Geschreven door: Riemer Bovet

Consultant