Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die is ingegaan op 1 januari 2018. De regeling is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die één of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV vervangt de premiekortingen voor oudere en/of arbeidsgehandicapte werknemers. Het belangrijkste verschil tussen de regelingen is dat de Belastingdienst bij LKV achteraf een tegemoetkoming uitbetaalt, in plaats van werkgevers die de premiekorting zelf per aangiftetijdvak met de verschuldigde premies moeten verrekenen. Werkgevers hebben over het algemeen recht op LKV zolang de dienstbetrekking bestaat, maar maximaal 3 jaar of totdat de werknemer de AOW-leeftijd bereikt heeft.

Maakte u als werkgever in 2017 al gebruik van de premiekorting oudere of arbeidsgehandicapte werknemer? Dan heeft u vanaf 1 januari 2018 misschien recht op het loonkostenvoordeel (LKV).

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de overgangsregeling? En hoe u dit correct kunt toepassen in uw loonaangifte?

Neem dan contact op met één van onze specialisten!

CONTACT

Geschreven door: Sophie van Mil

Manager Operations / Bedrijfsjurist