Het kabinet breidt de regeling uit die werkgevers compenseert als zij een oudere werkloze in dienst nemen, die vervolgens langdurig ziek wordt. Neemt u een oudere (56 jaar of ouder) langdurig werkloze in dienst ná 1 januari 2018, dan compenseert het UWV de werkgever wanneer deze werknemer langdurig ziek wordt. In de blog van deze week, leest u hier alles over.

Als werkgever bent u verplicht om minstens 70% van het loon door te betalen wanneer uw werknemer ziek is. Dit kan een aanzienlijke kostenpost worden, wanneer de arbeidsongeschiktheid van langere duur is.

Momenteel kunt u als werkgever na 13 weken ziekte al een compensatie krijgen voor deze kosten, als u een oudere werknemer in dienst neemt, die langer dan een jaar (onafgebroken) een WW-uitkering heeft genoten. De werknemer moet dan geboren zijn vóór 1 juli 1954 en is dus momenteel ouder dan 63 jaar. Het UWV betaalt dan na een periode van 13 weken ziekte (tot een maximum van 104 weken) een Ziektewetuitkering aan de werkgever. Dit wordt ook wel de no-risk polis genoemd.

De doelgroep die onder deze no-risk polis valt, wordt steeds kleiner. In het Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018 heeft het kabinet aangekondigd om de leeftijd van de compensatieregeling te verlagen naar 56 jaar. Deze verlaging beoogt het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om langdurig oudere werklozen een kans te geven. Immers blijkt uit onderzoeken dat werknemers van 50 jaar of ouder over het algemeen vitaal en productief zijn, en niet vaker ziek zijn dan hun jongere collega’s. Maar, als een oudere werknemer ziek uitvalt, is hij of zij gemiddeld wel langer afwezig. Werkgevers kunnen daarom bezorgd zijn over extra kosten na het aannemen van een oudere werkloze. Om dit risico te verminderen, biedt de lagere leeftijd van de compensatieregeling zeker uitkomst voor de werkgever. Een bijkomend voordeel is dat ziekte van deze werknemer, niet meetelt bij de berekening van de premie voor de Ziektewet.

De verlaging van de leeftijd van deze no-risk polis is vooralsnog van tijdelijke aard. Alleen in 2018 en 2019 kunt u profiteren van deze ruimere regeling.   Wilt u weten hoe u optimaal gebruik kunt maken van deze tijdelijke regeling? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

CONTACT

Geschreven door: Sophie van Mil

Manager Operations / Bedrijfsjurist