Langdurige ziekte onder jouw (ex)-medewerkers? Value2u ondersteunt werkgevers in dit juridische proces. Het betaalt zich terug!

Nederland is het meest gunstige land om ziek te worden. Nederland hanteert de langste doorbetaling bij ziekte in vergelijking met andere Europese landen. Wie zou hier nou de dupe van zijn? Inderdaad, de werkgever.

We weten dat de werkgever jarenlang de verborgen kosten blijft door betalen in de Whk. Gelukkig hebben wij in de afgelopen 4 jaar extra focus gelegd binnen Value2u om dit probleem op te pakken en op te lossen. Wij maken inzichtelijk wat de werkgever aan verborgen kosten opbouwt binnen de gedifferentieerde premie en wat we er vervolgens mee kunnen doen, voor het verleden, het heden en richting de toekomst.

Value2u wil het bewustzijn bij de werkgevers omtrent hun verzuim en arbobeleidsplan vergroten. De handelswijze rond ziekte, uitval en herstel is voor zowel werkgever als werknemer van groot belang. Inmiddels weten we dat tijdens een langdurig verzuimtraject de kosten blijven oplopen. Valu2u zorgt er met inzet van een gedegen transitieplan voor dat de kosten worden gereduceerd door onder andere gebruik te maken van een goede medische en juridische aanpak, aangevuld met een expertiserapport vanuit klinisch – en arbeidsdeskundig oogpunt.

Onze unieke aanpak zorgt enerzijds voor het “dichtdraaien van de kostenkraan” door het terugvorderen en verminderen van de betaalde en de in de toekomst te betalen premies. Anderzijds proberen we preventief sturing te geven aan het verkorten van verzuimtrajecten, verminderen van kosten van verzuim, inzetten van herstelpaden bij re-integratie en het voorkomen van instroom in de WIA.

We genereren een op maat beoordeeld expertisetraject omtrent uw Whk- lasten, we voorkomen vertraging en onnodige kosten. Wij geloven erin dat als werkgevers hun rechten kennen, dit gegarandeerd rust en financiële ruimte creëert.

Meld u aan via: www.value2u.nl/startbiganalyse en laat Value2u uw verborgen lasten analyseren, reduceren en terugvorderen.