Eind november/ begin december ontvang je als middelgrote- en grote werkgever de beschikking Whk voor 2022. In deze beschikking staat wat je moet betalen voor de premie Whk. De gedifferentieerde premie bestaat uit de WGA en de ZW.

Door corona is de druk bij de Belastingdienst hoog en door de achterstanden kan het goed zijn dat er in de berekening van de schadelast fouten zijn gemaakt. Je doet er verstandig aan om de beschikking goed te controleren, want voordat je het weet betaal je onnodig te veel.

??? ?????????? ?? ?? ????????????

Allereerst is het belangrijk om te controleren of de juiste loonsommen zijn gebruikt. Hiervoor kan je ter controle de instroom lijsten bij de Belastingdienst opvragen. Je ontvangt de instroom lijsten binnen 1 tot 6 weken. Vermeld in je verzoek ook je e-mailadres, zodat de Belastingdienst de lijsten sneller per e-mail kan verstrekken (uiteraard veilig).

Heb je de instroom lijsten ontvangen? Controleer of de uitkeringslasten die hierop staan weergeven terecht aan jou zijn toegerekend en of deze bedragen kloppen.

?? ????????

Het kan zijn dat je al snel foutieve informatie op de instroom lijsten ziet staan zoals een (ex-)werknemer waarvoor een no-riskpolis geldt, recht heeft op een IVA-uitkering of waarvan de eerste arbeidsongeschiktheidsdag onjuist staat vermeld. Ga in dat geval b̲i̲n̲n̲e̲n̲ ̲z̲e̲s̲ ̲w̲e̲k̲e̲n̲ ̲n̲a̲ ̲d̲a̲g̲t̲e̲k̲e̲n̲i̲n̲g̲ van de beschikking in bezwaar! Heb je nog niet voldoende gegevens ontvangen binnen die zes weken, maar vermoed je dat er iets niet klopt? Dien dan een voorlopig bezwaarschrift in om de termijn veilig te stellen.

??? ????

Het controleren van loonsommen, opvragen van instroom lijsten, analyseren van stukken en een bezwaarprocedure kost veel tijd en moeite. Zeker wanneer je veel arbeidsongeschikte werknemers in dienst hebt of had. Ook ben je gebonden aan termijnen. Heb je die tijd niet en/óf heb je niet voldoende kennis van deze materie, dan helpen wij je van Value2u graag! Via de website meld jij je organisatie eenvoudig aan en gaan wij na een kennismaking direct voor je aan de slag.