De ministerraad heeft besloten per direct een aantal zaken rondom de sectorpremie WW, ZW en WGA te veranderen. De wijzigingen zijn op 29 juni 2018 17:00 ingegaan. Deze wijzigingen houden verband met de afschaffing van de sectorpremie in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Daarvoor in de plaats wil de ministerraad de hoogte van de WW-premie laten afhangen van de duur van de arbeidsovereenkomst. De WAB moet per 2020 van kracht worden.

Alleen nieuwe gevallen worden nog in behandeling genomen

Het is sinds vrijdag 29 juni 17:00 uur voor werkgevers niet meer mogelijk om te verzoeken om:

  • een wijziging in de sectorindeling met terugwerkende kracht;
    Tot 29 juni konden werkgevers een verzoek indienen om met terugwerkende kracht te worden ingedeeld in een andere sector en om over een periode van maximaal vijf jaar betaalde premies terug te krijgen. Vanaf nu is dit niet meer mogelijk en kan de sectorindeling alleen nog gewijzigd worden per een datum in de toekomst. De Belastingdienst kan wel de indeling met terugwerkende kracht veranderen voor werkgevers die door een verkeerde indeling te weinig premies hebben betaald.
  • een gesplitste aansluiting;
    Met een gesplitste aansluiting kon een werkgever op zijn verzoek voor verschillende delen van zijn onderneming in verschillende sectoren zijn ingedeeld.
  • een concernaansluiting of aansluiting van nevenbedrijven of neveninstellingen.
    Op verzoek konden werkgevers binnen een concern en nevenbedrijven en –instellingen worden ingedeeld in dezelfde sector. Zulke verzoeken worden niet meer in behandeling genomen.

De wijzigingen gelden dus alleen voor nieuwe gevallen. Zolang de organisatie aan de voorwaarden voldoet, mag een gesplitste of groepsaansluiting worden behouden. Verzoeken die vóór vrijdag 29 juni 17:00 uur zijn ingediend, worden nog wel in behandeling genomen.

Bent u benieuwd of u bedrijf nog aan alle voorwaarden voldoet? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

CONTACT

Geschreven door: Hans de Doelder

Programmeur