Het kabinet heeft plannen om per 1 januari 2020 de sectorale premiedifferentiatie voor de Werkloosheidswet (WW) af te schaffen. Hiervoor is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ontworpen, die binnenkort bij de Tweede Kamer zal worden ingediend. De wet stelt voor de sectorpremie te vervangen op basis van de aard van de arbeidsovereenkomst: werkgevers zouden een lagere WW-premie gaan betalen voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract. Dit betekent dat per 2020 de sectorfondsen worden opgeheven en de vermogens hiervan in het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) zullen overgaan.

De sectorpremie wordt afgeschaft omdat deze niet meer goed functioneert. Veel sectoromschrijvingen zijn niet meer actueel. Daarnaast zijn er veel organisaties die, op basis van hun werkzaamheden, onder meerdere sectoren zouden kunnen vallen. Omdat premiepercentages verschillen per sector, dienen veel van deze organisaties een verzoek in tot herindeling, om zo in de gunstigste sector te worden ingedeeld. Ook maakt de werkgever vaak bezwaar tegen de indeling bij de Belastingdienst, als deze ongunstig uitvalt. Een eerste maatregel rondom de afschaffing van de sectorpremie was dan ook dat verzoeken tot wijzigingen in sectorindeling niet meer in behandeling genomen werden. Lees hierover meer in een eerder artikel.

Mochten in bepaalde sectoren de WW-lasten hoger of lager uitvallen dan begroot, dan kan er een vermogenstekort of -overschot optreden. In de Regeling Wet financiering sociale verzekeringen (WFSV) is omschreven dat sectoren met een verwacht vermogenstekort dat tekort in 2019 voor een derde, in plaats van een vijfde (zoals eerder was besloten), moeten inlopen. Sectoren met een overschot kunnen de sectorpremie in 2019 verlagen, zolang deze niet negatief uitvalt. UWV zal deze regels al in acht nemen bij het vaststellen van de sectorpremies voor 2019. Die worden uiterlijk eind november 2018 verwacht.

In 2017 is de termijn om tekorten in het sectorfonds in te lopen verlengd van drie naar vijf jaar. Zo zouden sectorpremies stabieler en voorspelbaarder worden. Echter, nu de sectorpremie per 2020 mogelijk wordt afgeschaft, is de inlooptermijn teruggebracht naar de standaard drie jaar. Alle tekorten en overschotten die na 2019 resteren, worden overgeheveld naar het AWf.

Uiteraard zal Value2u u op de hoogte houden van de ontwikkelingen van dit wetsvoorstel!

CONTACT

Geschreven door: Laura van Mil

Consultant / Manager Backoffice