In eerdere artikelen schreven onze consultants al over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Dit wetsvoorstel zou de sectorpremie afschaffen en vast werk aantrekkelijker maken. Op dinsdag 5 februari 2019 is de WAB aangenomen door de Tweede Kamer en binnenkort zal ook de Eerste Kamer de wet behandelen. Naar alle waarschijnlijkheid zal de WAB ook hier worden aangenomen en gaat deze op 1 januari 2020 in.

De naam Wet arbeidsmarkt in balans impliceert al dat de arbeidsmarkt op dit moment niet in balans is. Het gaat hierbij dan om de verhouding tussen flexibel en vast personeel. Dat er een scheve verhouding is ontstaan blijkt ook uit onderzoek: werkgevers baseren hun keuze voor vaste of flexibele contracten vaak niet op de aard van het werk, maar op de kosten en risico’s. Hierdoor moeten steeds meer (jonge) werknemers flexwerk doen. De overheid heeft de WAB ontworpen om vaste arbeid aantrekkelijker te maken en zo de balans te herstellen. De WAB omvat een reeks maatregelen die met name betrekking hebben op ontslagrecht, flexibele arbeid en WW-premie.

Een aantal interessante maatregelen

  • Grond voor ontslag

Op dit moment geld dat een werknemer in vaste dienst alleen ontslagen kan worden als de situatie voldoet aan één van de acht gronden voor ontslag. Met de introductie van de WAB wordt deze regelgeving versoepelt: ontslag is dan ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden (cumulatiegrond). Het gaat hierbij om een set omstandigheden die op zichzelf niet voldoende grond zouden zijn voor ontslag, maar in combinatie wel.

  • Verlenging proeftijd

Voor werknemers met langdurige contracten mag een langere proeftijd aangehouden worden. Bij vaste (onbepaalde tijd) contracten wordt op dit moment 2 maanden aangehouden, maar dit wordt naar 5 maanden verlengt. Voor bepaalde tijd contracten van 2 jaar of langer, mag nu 3 in plaats van 2 maanden proeftijd worden aangehouden. Deze maatregel zou het aantrekkelijker moeten maken voor werkgevers om een vast contract te bieden, omdat zij nu meer tijd hebben om het functioneren van hun werknemer te beoordelen.

  • Sectorindeling uitzendondernemingen

De regering werkt toe naar de afschaffing van gedifferentieerde premies op basis van sectorindeling. Dit betekent dat op termijn werkgevers hoogstwaarschijnlijk niet meer zullen worden ingedeeld in een sector. Met de invoering van de WAB zullen uitzendondernemingen alleen nog in sector 52 kunnen worden ingedeeld. Al in 2017 werd de mogelijkheid voor het aanvragen van een herindeling voor uitzendbureaus afgeschaft. Per 2020 zouden de bestaande gevallen waar een uitzendbureau een andere sector is toebedeeld ook worden ‘teruggezet’ naar sector 52. Payrollondernemingen zullen ingedeeld worden in sector 45.

  • Indeling WW-premie

Op dit moment wordt het aanbieden van vaste contracten en contracten voor langere duur alleen nog in bepaalde sectoren aangemoedigd door middel van een lagere sectorpremie. De WAB breidt het systeem van hoge en lage percentages naar alle sectoren, door de invoer van een nieuwe indeling WW-premie. Voor alle contracten voor onbepaalde tijd zal de werkgever het lage percentage mogen afdragen. Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om een percentageverschil van 5% punt.

CONTACT