In 2015 is het sociaal akkoord ingegaan tussen de overheid en sociale partners, waarin is afgesproken dat er extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers moeten in totaal 125000 extra banen creëren voor mensen met een ziekte of handicap, waar één baan wordt geteld als 25.5 verloonde uren per week en grotere of kleinere banen naar rato mee tellen. Dit heet de banenafspraak.

De doelgroep voor deze regeling bestaat uit:

  1. Mensen die onder de Participatiewet vallen en niet zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen.
  2. (Ex-)VSO/pro-leerlingen die zich schriftelijk, via het ABA-formulier, hebben aangemeld bij UWV.
  3. Mensen met een Wsw-indicatie.
  4. Wajongers met arbeidsvermogen.
  5. Mensen met een Wiw-baan of ID-baan.

Of een werknemer onder deze doelgroep valt, kan nagekeken worden in het doelgroepregister van het UWV. Via het werkgeversportaal van UWV kan de werkgever toegang krijgen tot dit register en zo opzoeken of de werknemer hierin is opgenomen.

Werknemers die opgenomen zijn in het doelgroepregister, zijn niet alleen interessant voor werkgevers vanwege de banenafspraak, maar ook vanwege de financiële steun die de overheid biedt om het aannemen van werknemers uit deze doelgroep te stimuleren. Zo kan een werkgever onder andere loonkostensubsidie en loonkostenvoordeel krijgen, en vallen sommige werknemers onder de no-riskpolis. De no-riskpolis houdt in dat UWV bij ziekte het loon van de werknemer doorbetaalt, in plaats van de werkgever.

Om snel inzichtelijk te maken op welke regelingen en voordelen de werkgever aanspraak kan maken, heeft UWV de Advieswijzer doelgroepregister ontwikkeld. Deze wijzer geeft, op basis van de doelgroep van de werknemer, aan of de werknemer meetelt voor de banenafspraak, en voor welke regelingen deze in aanmerking komt.

Bekijk de advieswijzer hier.

Wilt u weten of uw werknemer of sollicitant in het doelgroepregister staat? En of u recht heeft op financiële voordelen voor deze werknemer? De specialisten van Value2u helpen u graag!

Neem gerust contact met ons op.

CONTACT

Geschreven door: Margot Mendel

Marketing & Social Media