VALUE2U
HISTORIE
2012
Eerste stappen
Eerste stappen
Bruce kwam tijdens de ondersteunde fase in het bedrijf van zijn ouders erachter dat de sociale wetgeving ontzettend lucratief is voor alle werkgevers.
Eerste project
2013
Eerste project
Bruce komt in contact met diverse werkgevers na een succesvolle analyse bij zijn ouders.
2014
Timmeren aan de weg
Timmeren aan de weg
In 2013 is er vol op ingezet om bedrijfsprocessen te versoepelen door het ontwikkelen van software.
Eerste strategie
2015
Eerste strategie
Na het voorgaande succes werd er volop ingezet op het uitbreiden van de eigen kennis en het specialiseren in alle mogelijke aspecten van sociale zekerheid voor bedrijven. Werkgeversvoordelen worden uitgebreid bestudeerd.
2016
Plan oprichting Value2u
Plan oprichting Value2u
In 2016 is de eerste officiële basis gelegd van Value2u zoals we het nu kennen.
Oprichting Value2u
2017
Oprichting Value2u
In 2017 is Value2u daadwerkelijk opgericht en is de bedrijfsstructuur opgezet om werkgevers te helpen om nooit meer geld weg te laten lekken.
2018
ISO27001 & softwareontwikkeling
ISO27001 & softwareontwikkeling
In 2018 werd er volop ingezet op het doorontwikkelen van de software om voor nog meer werkgevers hun voordelen te kunnen claimen.
Productontwikkeling
2019
Productontwikkeling
Productonwikkeling nam een vlucht omdat het bedrijf alsmaar blijft groeien.
2020
COVID pandemie en lancering Value2u totaal
COVID pandemie en lancering Value2u totaal
Zoals iedereen weet gooide COVID-19 veel roet in het eten voor de hele samenleving.
COVID, doorontwikkeling en strategie aanpassing
2021
COVID, doorontwikkeling en strategie aanpassing
Alle bedrijfstakken binnen Value2u zijn doorgegroeid en werden doorontwikkeld in dit jaar. Dit spectrum liep van sociale wetgeving, human resources, salarisadministratie tot accountancy.
2022
Focus toekomstgerichte ondersteuning
Focus toekomstgerichte ondersteuning
Net als alle aspecten van het bedrijf, moet ook de bedrijfstechnische strategie herzien en geoptimaliseerd worden. Dit was waar de focus lag in 2022.
Uitbreiden strategische partnerships in Nederland
2023
Uitbreiden strategische partnerships in Nederland
Het helpen van het MKB in het zekerstellen van hun sociale zekerheid is prioriteit en blijft onverminderd de focus. Het doel is om werkgevers over het hele spectrum te helpen bij het zorgen dat geen enkele euro meer weglekt. Er wordt naar gestreefd meer dan 5000 bedrijven verder te helpen.

OVER VALUE2U

Value2u is uw specialist op het gebied van sociale zekerheid. Met onze B.I.G. Analyse voeren wij diepgaand premieonderzoek over uw loonadministratie uit, zodat te veel afgedragen premies inzichtelijk worden. Natuurlijk verzorgt Value2u daarna ook het terugvorderingproces voor u. Dit alles op basis van ‘no cure no pay’. Met onze C.I.P. module verzorgen wij hetzelfde proces, maar dan gericht op de toekomst gedurende 5 jaar.

Value2u wil haar klanten zo volledig mogelijk informeren over sociale wetgeving en alle fiscale voordelen op dit gebied. Omdat de wetgeving continu verandert, is ook Value2u altijd in beweging. Wij volgen de ontwikkelingen op het vlak van sociale wetgeving op de voet, en zijn dus continu op de hoogte van voordelen die benut kunnen worden. Wij ondersteunen, adviseren en begeleiden organisaties in dit proces.

INTERESSANT VOOR WERKGEVERS

Als werkgever draagt u diverse premies af over de lonen van uw medewerkers (sociale verzekeringen en pensioenen).  Sociale kosten en subsidies komen voort uit de complexe cao’s, regels en wetten die per periode veranderen. De kans is groot dat u te veel aan premies heeft afgedragen. Gelukkig mag u tot wel 5 jaar terug, te veel betaalde premies en misgelopen subsidies terugvorderen.

De wet- en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid is zeer complex. Dit maakt het een tijdrovende en kostbare zaak om nauwkeurig uit te zoeken wat u over de afgelopen jaren mag terugvorderen. Desondanks is het, ook voor kleinere ondernemingen, financieel interessant om een onderzoek te laten uitvoeren.

WAT VALUE2U DOET

Onze adviseurs hebben ruime ervaring en kennen de route binnen de complexe sociale wetgeving. Ziet u als werkgever door de bomen het bos niet meer? Dan zetten de adviseurs van Value2u alles op een rij, met als doel het besparen en terughalen van grote loonuitgaven.

WAAROM VALUE2U?

Value2u voert diepgaand onderzoek uit op verschillende vlakken. Hierdoor kunnen wij, zelfs als u eerder onderzoek heeft laten uitvoeren door een soortgelijke partij, vaak nog resultaat boeken. De werkwijze van Value2u gaat verder dan enkel een data-analyse. Onze experts verdiepen zich ook in diverse dossiers, om zo de onderste steen boven te halen. Hiervoor maken wij gebruik van een zelfontwikkelde B.I.G. tool. Value2u screent op alle mogelijke elementen op het vlak van loongerelateerde premies. Het gaat hier om meer dan 500 looncomponenten. Value2u kijkt ook naar de mogelijkheden in uw gemeente en provincie.

RESULTATEN EN KOSTEN

Value2u controleert tot 5 jaar terug of u een te hoog bedrag aan premies heeft afgedragen en of u recht heeft op loonsubsidies. Ervaring laat zien dat Value2u ook bij kleine organisaties soms wel bedragen tot €100.000,- terug heeft kunnen vorderen.

Ook bij het behalen van een nul-resultaat, zal uw organisatie geen extra kosten maken. De werkwijze van Value2u is gebaseerd op het no cure no pay-principe. Dit houdt in dat wij alleen factureren indien wij daadwerkelijk kosten terugverdienen voor uw organisatie. Hierdoor zijn er geen additionele kosten voor uw organisatie.

PRIVACY EN BEVEILIGING

Value2u is zich bewust van de waarde en beveiliging van data die werkgevers ter beschikking stellen. Vandaar dat wij verschillende maatregelen nemen en verbeteren om uw privacy te garanderen. Value2u voldoet aan de privacywetgeving. Het proces kent zorgvuldige stappen, NDA, opgeslagen in de Cloud. Daarnaast voldoet Value2u aan de benodigde certificaten (ISO 27001, Shred-it en Microsoft).

MEER INFORMATIE NODIG?

Value2u B.V.
Haagweg 177

2281 AJ Rijswijk

Postadres: Postbus 16117 2500 BD ’s-Gravenhage

Einfo@value2u.nl
T010 268 7018

KvK 69052484
BTW NL.8577.07.073.B01