Privacystatement

Hoe gaat Value2u met uw (persoons)gegevens om?

Melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Value2u verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, vertrouwelijk & veilig. Hierbij houden we ons aan de relevante wet- en regelgeving. Conform deze wet- en regelgeving hebben we de gegevensverwerking gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking
Value2u verzamelt en verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in kader van de uitvoering van de afgesloten overeenkomsten.

Beveiliging
Value2u zorgt ervoor dat de persoonsgegevens op een veilige, zorgvuldige en vertrouwelijke manier worden verwerkt.
Hiervoor nemen wij passende (technische en organisatorische) maatregelen, conform de standaarden van
NEN-ISO/IEC 27001:2017. De effectiviteit van deze maatregelen wordt periodiek gecontroleerd.

DOWNLOAD HIER ONS ISO-CERTIFICAAT

Locatie van de data
Persoonsgegevens zijn op een beveiligde server binnen de EU opgeslagen.

Bewaartermijn
Value2u bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de afgesloten overeenkomsten dan wel wat vereist is op grond van relevante wet en regelgeving.

Vragen?
Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen via:

info@value2u.nl

Contact opnemen