Werkgevers hebben mogelijk duizenden euro’s teveel Whk-premie betaald. Dit volgt uit een opvallende recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam. Een werkgever stapte naar de rechter toen hij een hoge Whk-premie over 2014 moest betalen, omdat één van zijn ex-werknemers in 2012 een ZW-uitkering had gekregen. De werkgever was van mening dat hij in 2012 nog niet kon voorzien dat het ziek uit dienst laten gaan van deze ex-werknemer, zulke grote gevolgen zou hebben. Het Gerechtshof ging mee met dit standpunt van de werkgever.

Elk jaar ontvangen werkgevers van de Belastingdienst een beschikking met de premie-Whk voor het komende jaar. Eén van de premiecomponenten wordt berekend aan de hand van de betaalde ZW-uitkeringen aan (ex)-werknemers in een bepaald jaar. In deze rechtszaak ging het om een werkgever die een werknemer in tijdelijke dienst had. Deze werknemer ging vervolgens ziek uit dienst en maakte sinds 1 februari 2012 aanspraak op een ZW-uitkering.

De uitbetaalde ZW-uitkeringen over 2012 zijn relevant voor de berekening van de Whk-premie in 2014. Dit naar aanleiding van gewijzigde regelgeving per 1 januari 2014. Maar van deze wetgeving was in 2011 (toen de werknemer werd aangenomen) nog helemaal niets bekend. De werkgever kon toen niet weten dat het ziek uit dienst laten gaan van deze ex-werknemer, zulke financiële gevolgen zou hebben. Het Hof oordeelde nu dat deze terugwerkende kracht niet terecht is en zeer nadelig heeft uitgepakt. Daarop werd het premiepercentage van deze werkgever verminderd.

Deze uitspraak zet mogelijk de deur open voor andere werkgevers om claims in te dienen over onterecht toegerekende ZW-uitkeringen in 2014. Inmiddels hebben we vernomen dat de staatssecretaris in cassatie gaat tegen de uitspraak. Dit betekent dat de Hoge Raad uiteindelijk zal gaan beoordelen of de terugwerkende kracht onterecht was. Bent u benieuwd of Value2u ook voor u teveel betaalde premies kan terughalen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

CONTACT

Geschreven door: Sophie van Mil

Manager Operations / Bedrijfsjurist